Welkom

Welkom op de website van de VTU

De Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) is de belangenorganisatie voor toeleveranciers, uitvaartverzorgers, begraafplaatsen, crematoria en mortuaria. De doelstelling van de VTU is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen van hun werkzaamheden op het gebied van de toeleveranties voor de uitvaartbranche en/of de lijkbezorging. In 1993 is de VTU opgericht en heeft ca. 100 leden.


Algemene Ledenvergadering bij Atelier Nadia Gonegaï

Op donderdag 20 november werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden bij Atelier Nadia Gonegaï – onder meer bekend van de ‘portreturn’ - in Waalwijk. Naast de gebruikelijke agendapunten werd de VTU Vakdag die in oktober voor het eerst gehouden is uitgebreid geëvalueerd. De reacties waren erg positief.  Naast de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden (zie onderstaand bericht) hield gastspreker Robbert Benninga een gepassioneerde presentatie.


Dirk van Vuure jr. neemt afscheid van het VTU bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTU op 20 november 2014 heeft Dirk van Vuure jr. afscheid genomen als bestuurslid van de VTU. Als nieuwe bestuursleden werden door de leden Frederik de Bonte en Carolina Eblé gekozen. 

Aftredend bestuurslid Dirk van Vuure jr. ontving uit handen van voorzitter Peter van Wijk als dank voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid bij de VTU een kistje wijn en een bos bloemen voor zijn vrouw. 

   
Frederik de Bonte en Carolina Eblé 


VTU Vakdag 2014 groot succes! (video & foto’s)

Op initiatief van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) is op donderdag 2 oktober de eerste VTU Vakdag gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Bij dit nieuwe netwerkevenement waren maar liefst ruim 2.300 bezoekers en 98 toeleveranciers met een stand aanwezig. Tijdens de dag waren er aansprekende lezingen: die van ‘managementgoeroe’ Ben Tiggelaar en Henkjan Smits, die allebei druk zijn bezocht.

“We mogen trots zijn op deze mooie VTU Vakdag”, aldus Peter van Wijk, voorzitter van de VTU. “We wisten dat veel mensen zich vooraf hadden geregistreerd, maar de opkomst was nóg hoger. Al direct na de lezing van Ben Tiggelaar was het druk op de beursvloer, waar vele contacten zijn gelegd en onderhouden. Door de inzet van alle betrokken partijen en de ruime opkomst van bezoekers heeft de VTU Vakdag zich bewezen als een succesvol en kwalitatief hoogstaand evenement voor de uitvaartbranche.”  


VTU en LVC komen Gedragsregels Kistencommissie 2.1 overeen  

De bij de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) aangesloten uitvaartkistenproducenten en leveranciers hebben met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Gedragsregels Kistencommissie versie 2.1 opgesteld. Ten opzichte van de eerder (in september 2012) gepresenteerde Gedragsregels is de nieuwe versie verder bijgewerkt waardoor deze nog beter bruikbaar is.

Door de inzet van de in de VTU verenigde uitvaartkistenproducenten en leveranciers en de LVC is er met de Gedragsregels binnen de uitvaartbranche een breed draagvlak ontstaan. Met de Gedragsregels is er duidelijkheid met betrekking tot welke uitvaartkisten van welke materialen mogen worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die zijn aangesloten bij de LVC.

Nadere afspraken
Na de deregulering van het Lijkomhulselbesluit was er onder meer bij de LVC behoefte om met de uitvaartkistenproducenten en leveranciers nadere afspraken te maken omtrent de materiaalsoorten en constructiewijze van uitvaartkisten; aspecten die voorheen in het Lijkomhulselbesluit waren opgenomen. De LVC en de VTU zijn sindsdien op constructieve wijze continue in overleg over hoe de nieuwe Gedragsregels in de praktijk maximaal werkbaar zijn.

“Als LVC zijn wij met deze Gedragsregels 2.1 in staat onze leden adequaat te adviseren over de lijkomhulsels die veilig en respectvol kunnen worden gebruikt bij crematies,” aldus LVC-bestuurslid Roel Stapper.  “Door het proces in de afgelopen jaren is er duidelijkheid gekomen over de mogelijke materialen die voor een veilige en juiste crematie zorgen. Dat een houten uitvaartkist goed gecremeerd kon worden, was al langer voor een ieder duidelijk, nu is die duidelijkheid er ook voor een aantal andere materialen.”

Duidelijkheid voor iedereen
Peter van Wijk, voorzitter van de VTU vult aan: “Met de Gedragsregels is er nu echt duidelijkheid voor iedereen. Ook voor uitvaartkisten van riet en andere natuurlijke materialen is nu de lucht geklaard en kunnen deze, mits goedgekeurd na een proefcrematie, door iedere uitvaartondernemer worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die aangesloten zijn bij de LVC.”

Bij de Gedragsregels Kistencommissie 2.1 zit een zogenaamde ‘Materialenlijst’ waarin staat welke materialen - en in het bijzonder welke uitvaartkisten – zijn goedgekeurd voor crematie. Na een verantwoord verlopen proefcrematie in de daarvoor aangewezen crematoria kan de Materialenlijst voortdurend worden aangepast met de goedgekeurde uitvaartkist of in andere gevallen goedgekeurde materialen. Via het besloten deel van de LVC-website (www.lvc-online.nl) kunnen de leden van de LVC de meest recente versie van de Materialenlijst raadplegen. 


Arno Damhuis neemt afscheid als voorzitter VTU

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTU op 14 november jl werd Arno Damhuis bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid van de VTU. Naast Arno Damhuis nam ook Ton Vermeij tijdens de ALV bij Van der Weert Uitvaartsupport in Ede afscheid als VTU-bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden werden door de leden Peter van Wijk en Frank van Splunter gekozen.

Aftredend voorzitter Arno Damhuis ontving uit handen van secretaris Leen van der Heden als dank voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid bij de VTU de oorkonde die bij het erelidmaatschap hoort.