Nieuwsbrief

Uit de branche

Bron: Uitvaart.nl
Bron: Uitvaartmedia.com

Welkom

Welkom op de website van de VTU

De Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche (VTU) is de belangenorganisatie voor toeleveranciers die leveren aan onder meer uitvaartverzorgers, begraafplaatsen, crematoria en mortuaria. De doelstelling van de VTU is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen van hun werkzaamheden op het gebied van de toeleveranties voor de uitvaartbranche en/of de lijkbezorging. In 1993 is de VTU opgericht en heeft ca. 100 leden.


Algemene Ledenvergadering bij Stalhouderij Zadelhof

Op donderdag 19 november werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden bij Stalhouderij Zadelhof in Breukelen. Naast de gebruikelijke agendapunten werd de Uitvaart Vakbeurs 2016 te Gorinchem uitgebreid belicht. Het aantal inschrijvingen stijgt elke dag, tevens wordt het thema ‘fit naar de toekomst’ verder uitgewerkt. Naast de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden (zie onderstaand bericht) hield gastspreker Hans van Veen een gepassioneerde presentatie over Trends in de Uitvaart.

 


Theo de Natris neemt afscheid van het VTU bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTU op 19 november 2015 heeft Theo de Natris afscheid genomen als bestuurslid van de VTU. Als nieuw bestuurslid werd bij acclamatie Sebastiaan Thijssen verkozen. Leen van der Heden behoudt de positie van secretaris. 

Aftredend bestuurslid Theo de Natris ontving uit handen van voorzitter Peter van Wijk als dank voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid bij de VTU een kistje wijn en een bos bloemen voor zijn vrouw. Tevens is door zijn lange inzet Theo de Natris ere-lid geworden van de VTU.

Links: Het nieuwe bestuur v.l.n.r. Peter van Wijk, Frederik de Bonte, Leen van der Heden, Sebastiaan Thijssen, Carolina Sessler en Frank Splunter

Rechts: Theo de Natris ontvangt zijn ere-lidmaatschap uit handen van voorzitter Peter van Wijk


Inschrijving Uitvaart Vakbeurs 2016 van Start

De inschrijving voor de Uitvaart Vakbeurs 2016 – volgend jaar van woensdag 28 t/m vrijdag 30 september 2016 in de Evenementenhal in Gorinchem – is gestart. Anders dan vier jaar geleden kunnen exposanten zich dit keer alleen online inschrijven. Hiervoor is een speciale website ontwikkeld: www.evenementenhal.nl/uitvaartvakbeurs

Fit naar de Toekomst
Het thema van de Uitvaart Vakbeurs 2016 is ‘Fit naar de Toekomst’. “Dit thema verwijst naar de voortdurende noodzaak om als uitvaartprofessional in te blijven spelen op de veranderingen en ontwikkelingen om ons heen”, vertelt Peter van Wijk, voorzitter van de VTU. “Dat je daartoe beter in staat bent als je als organisatie ‘fit’ en ‘in vorm’ bent laat zich raden. Het thema ‘Fit naar de Toekomst’ biedt dan ook meer dan voldoende aanknopingspunten om van de Vakbeurs, ónze Vakbeurs, weer een sprankelende editie te maken.”

Nieuw logo
Peter van Wijk: “We zijn al maanden druk bezig met de voorbereidingen waarbij de registratie centraal stond. Ook is inmiddels onder meer een nieuw logo ontwikkeld waarmee we een duidelijke relatie met de VTU leggen. Nu gaat onze beurscommissie verder met de invulling van de beurs. Voor komend jaar streven we er naar om het enorme succes van 2012 tenminste te evenaren en in elk geval zoveel mogelijk verschillende zakelijke disciplines uit de (internationale) uitvaartbranche bij elkaar te brengen.”

Uitvaart Vakbeurs 2016
De Uitvaart Vakbeurs 2016 wordt gehouden op initiatief van de VTU; de organisatie ligt bij de Evenementenhal Gorinchem. De VTU is sinds 1993 dé belangenorganisatie voor toeleveranciers voor de uitvaartbranche. De Evenementenhal Gorinchem is met 4.000 gratis parkeerplaatsen uitstekend bereikbaar en ligt direct naast de A15 (Franklinweg 2).

Voor meer informatie:
VTU (secretariaat) - E:  secretariaat@vtu-online.nl


Haringparty 2015 in Katwijk groot succes

Op 18 juni was weer de jaarlijkse Haringparty van de VTU. In grote getale kwamen toeleveranciers met hun relaties naar het strandpaviljoen KW106 in Katwijk aan zee. Daar wachtte hen een warm ontvangst door Peter van Wijk (voorzitter VTU) en Hanneke de Jonge (ambtelijk secretaris). Rond 16.00 uur was het paviljoen al goed bezet en werd de eerste haring gehapt. Op het strand van Katwijk was het goed toeven; zon en wolken wisselden elkaar af. Zo ontstond er zowel binnen als buiten een goede sfeer en was er ruimschoots de gelegenheid om te netwerken. Rond 18.00 uur sprak Peter van Wijk de aanwezigen toe. Tevens deelden Carolina Eblé en Frederik de Bonte hun eerste ervaringen als bestuurslid. Ook was er aandacht voor de zoektocht naar nieuwe bestuurders van de vereniging. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering in november is Theo de Natris aftredend en is hij niet herkiesbaar. Hierover in de komende nieuwsbrief meer. Peter sloot af met een dankwoord aan de sponsoren die de Haringparty 2015 mede mogelijk hebben gemaakt: Eulogica, DFW Europe, Unigra, Adstate, de Nieuwe Wilg, en Family Cards. Met in totaal ruim 160 bezoekers mag de haringparty een groot succes genoemd worden. Er werd dan ook al met verlangen uitgekeken naar de editie 2016.

 

    

 

 


Algemene Ledenvergadering bij Atelier Nadia Gonegaï

Op donderdag 20 november werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden bij Atelier Nadia Gonegaï – onder meer bekend van de ‘portreturn’ - in Waalwijk. Naast de gebruikelijke agendapunten werd de VTU Vakdag die in oktober voor het eerst gehouden is uitgebreid geëvalueerd. De reacties waren erg positief.  Naast de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden (zie onderstaand bericht) hield gastspreker Robbert Benninga een gepassioneerde presentatie.


Dirk van Vuure jr. neemt afscheid van het VTU bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTU op 20 november 2014 heeft Dirk van Vuure jr. afscheid genomen als bestuurslid van de VTU. Als nieuwe bestuursleden werden door de leden Frederik de Bonte en Carolina Eblé gekozen. 

Aftredend bestuurslid Dirk van Vuure jr. ontving uit handen van voorzitter Peter van Wijk als dank voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid bij de VTU een kistje wijn en een bos bloemen voor zijn vrouw. 

   
Frederik de Bonte en Carolina Eblé 


VTU Vakdag 2014 groot succes! (video & foto’s)

Op initiatief van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) is op donderdag 2 oktober de eerste VTU Vakdag gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Bij dit nieuwe netwerkevenement waren maar liefst ruim 2.300 bezoekers en 98 toeleveranciers met een stand aanwezig. Tijdens de dag waren er aansprekende lezingen: die van ‘managementgoeroe’ Ben Tiggelaar en Henkjan Smits, die allebei druk zijn bezocht.

“We mogen trots zijn op deze mooie VTU Vakdag”, aldus Peter van Wijk, voorzitter van de VTU. “We wisten dat veel mensen zich vooraf hadden geregistreerd, maar de opkomst was nóg hoger. Al direct na de lezing van Ben Tiggelaar was het druk op de beursvloer, waar vele contacten zijn gelegd en onderhouden. Door de inzet van alle betrokken partijen en de ruime opkomst van bezoekers heeft de VTU Vakdag zich bewezen als een succesvol en kwalitatief hoogstaand evenement voor de uitvaartbranche.”  


VTU en LVC komen Gedragsregels Kistencommissie 2.1 overeen  

De bij de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) aangesloten uitvaartkistenproducenten en leveranciers hebben met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Gedragsregels Kistencommissie versie 2.1 opgesteld. Ten opzichte van de eerder (in september 2012) gepresenteerde Gedragsregels is de nieuwe versie verder bijgewerkt waardoor deze nog beter bruikbaar is.

Door de inzet van de in de VTU verenigde uitvaartkistenproducenten en leveranciers en de LVC is er met de Gedragsregels binnen de uitvaartbranche een breed draagvlak ontstaan. Met de Gedragsregels is er duidelijkheid met betrekking tot welke uitvaartkisten van welke materialen mogen worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die zijn aangesloten bij de LVC.

Nadere afspraken
Na de deregulering van het Lijkomhulselbesluit was er onder meer bij de LVC behoefte om met de uitvaartkistenproducenten en leveranciers nadere afspraken te maken omtrent de materiaalsoorten en constructiewijze van uitvaartkisten; aspecten die voorheen in het Lijkomhulselbesluit waren opgenomen. De LVC en de VTU zijn sindsdien op constructieve wijze continue in overleg over hoe de nieuwe Gedragsregels in de praktijk maximaal werkbaar zijn.

“Als LVC zijn wij met deze Gedragsregels 2.1 in staat onze leden adequaat te adviseren over de lijkomhulsels die veilig en respectvol kunnen worden gebruikt bij crematies,” aldus LVC-bestuurslid Roel Stapper.  “Door het proces in de afgelopen jaren is er duidelijkheid gekomen over de mogelijke materialen die voor een veilige en juiste crematie zorgen. Dat een houten uitvaartkist goed gecremeerd kon worden, was al langer voor een ieder duidelijk, nu is die duidelijkheid er ook voor een aantal andere materialen.”

Duidelijkheid voor iedereen
Peter van Wijk, voorzitter van de VTU vult aan: “Met de Gedragsregels is er nu echt duidelijkheid voor iedereen. Ook voor uitvaartkisten van riet en andere natuurlijke materialen is nu de lucht geklaard en kunnen deze, mits goedgekeurd na een proefcrematie, door iedere uitvaartondernemer worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die aangesloten zijn bij de LVC.”

Bij de Gedragsregels Kistencommissie 2.1 zit een zogenaamde ‘Materialenlijst’ waarin staat welke materialen - en in het bijzonder welke uitvaartkisten – zijn goedgekeurd voor crematie. Na een verantwoord verlopen proefcrematie in de daarvoor aangewezen crematoria kan de Materialenlijst voortdurend worden aangepast met de goedgekeurde uitvaartkist of in andere gevallen goedgekeurde materialen. Via het besloten deel van de LVC-website (www.lvc-online.nl) kunnen de leden van de LVC de meest recente versie van de Materialenlijst raadplegen. 


Arno Damhuis neemt afscheid als voorzitter VTU

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VTU op 14 november jl werd Arno Damhuis bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid van de VTU. Naast Arno Damhuis nam ook Ton Vermeij tijdens de ALV bij Van der Weert Uitvaartsupport in Ede afscheid als VTU-bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden werden door de leden Peter van Wijk en Frank van Splunter gekozen.

Aftredend voorzitter Arno Damhuis ontving uit handen van secretaris Leen van der Heden als dank voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid bij de VTU de oorkonde die bij het erelidmaatschap hoort.