Nieuwsbrief

Uit de branche

Bron: Uitvaart.nl
Bron: Uitvaartmedia.com

VTU & Bestuur

Waarom de VTU?

De Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche - kortweg VTU - is op 24 december 1993 opgericht met als doel om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. De kracht van de VTU is dat zij namens de gezamenlijke toeleveranciers een aanspreekpunt is voor tal van instanties en daardoor beter in staat is een ‘vuist’ te maken.

Uitwisseling informatie

VTU-leden worden voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de branche, die door het onderling uitwisselen van informatie wordt verkregen. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde. Niet alleen verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven, maar ook de website van de VTU (www.vtu-online.nl) kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Vakbeurs

In ons land wordt eens in de vier jaar dé landelijke vakbeurs voor de uitvaartbranche georganiseerd. Sinds 2000 neemt de VTU ook nadrukkelijk zitting in de organisatie van deze vakbeurs. Voor de beurs in 2008 heeft de VTU het voortouw genomen. En dat betekent dat wij voor VTU-leden speciale tarieven kunnen bedingen.

Algemene Ledenvergadering

Tenminste een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Deze wordt meestal bij één van de leden gehouden om zodoende andere VTU-leden eens in de keuken te laten kijken bij een collega. De ervaring leert inmiddels dat VTU-leden hier onderling veel ‘klankborden’ en ervaringen uitwisselen.

De VTU telt momenteel circa honderd leden. Voor een volledig overzicht van alle leden verwijzen wij u naar de ledenlijst.

Bestuur

Het bestuur van de VTU wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het huidige bestuur - dat ondersteund wordt door ambtelijk secretaris Hanneke de Jonge - bestaat uit vijf leden:

 • Peter van Wijk, voorzitter
 • Leen van der Heden
 • Frank van Splunter, penningmeester
 • Frederik de Bonte, PR & Communicatie
 • Sebastiaan Thijssen, secretaris
 • Jos Weijs, kistencommissie

Ereleden

 • Rob Boon
 • Arno Damhuis
 • Hans Heikoop
 • Maarten van der Putten
 • Theo de Natris

Secretariaat VTU

Peltlaan 152
6533 ZR Nijmegen
Mobiel: 06 - 484 673 30
E-mailadres: secretariaat@vtu-online.nl
Website www.vtu-online.nl